پرداخت وجه سریع از طریق درگاه مستقیم بانک ملت

توجه: مبلغ واریزی را به ( تومان) وارد نمایید و در بخش “توضیحات” علت پرداخت خود را درج نمایید.